Polityka prywatności

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez PHUP “ROLTRANS” Waldemar Kobyliński

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest PHUP “ROLTRANS” Waldemar Kobyliński, ul. Mazowiecka 18, 06-200 Maków Mazowiecki.

Kontakt z Administratorem:
Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych poprzez:
Pocztę elektroniczną: roltrans@roltrans.eu
Przy pomocy poczty tradycyjnej: ul. Mazowiecka 18, 06-200 Maków Mazowiecki
Lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://www.roltrans.eu/kontakt/

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe klauzule informacyjne w zależności od rodzaju pozyskanych danych osobowych:

INFORMACJA NA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG PHUP “ROLTRANS” Waldemar Kobyliński

Jeśli korzystają Państwo z usług świadczonych przez PHUP “ROLTRANS” Waldemar Kobyliński będziemy przetwarzać dane osobowe niezbędne do realizacji zawartej między nami umowy oraz w celach powiązanych, jak np. prowadzenie księgowości, realizacji obowiązków prawnych lub w celu zabezpieczenia ew. roszczeń. Podstawę prawną przetwarzania stanowi konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), konieczność realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu realizacji celu przetwarzania – realizacji zawartej umowy oraz do 6 lat po jej wykonaniu w celu zabezpieczenia, ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

  1. Dostawcom usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej,
  2. Dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna)
    Przysługuje Państwu prawo do informacji na temat przetwarzania, dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Dane osobowe pozyskiwane poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://www.roltrans.eu/kontakt/ przetwarzane będą zgodnie z celem nawiązania kontaktu, np. odpowiedzi na zadane pytanie, nawiązania współpracy czy przedstawienia oferty w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Okres przetwarzania danych związany jest z tematem korespondencji i może wynosić maksymalnie 6 lat (w celu ustalenia, dochodzenia bądź zabezpieczenia roszczeń).

Dane mogą zostać przekazane dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej.

Przysługuje Państwo prawo do uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, dostępu do nich, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

W przypadku wzięcia udziału w rekrutacji prowadzonej prze PHUP “ROLTRANS” Waldemar Kobyliński dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia wyrażonej zgody, żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, informacji na ich temat, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku przekazania nam danych wykraczających poza zakres danych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (wymieniony w Kodeksie Pracy), poprzez swoje działanie wyrażona zostaje zgoda na ich przetwarzanie. Nie ma to wpływu na przeprowadzenie procesu rekrutacji.
Dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu realizacji celu, czyli skutecznego zatrudnienia pracownika i zakończenia procesu rekrutacji i nie będą przekazywane innym podmiotom.

Menu

Zbyszek: +48 600 884 440
Łukasz: +48 602 779 488

e-mail: roltrans@roltrans.eu
www: www.roltrans.eu