Czy małe gospodarstwo potrzebuje rozrzutnika obornika?

Definiując małe gospodarstwo, często mamy na myśli ograniczoną powierzchnię upraw czy mniejszą liczbę zwierząt hodowlanych. Na potrzeby tego artykułu przyjmijmy, ze małe gospodarstwo rolne to takie, którego powierzchnia użytków rolnych wynosi około 1-5 ha. W takim środowisku obornik jako naturalny nawóz odgrywa kluczową rolę, stając się cennym zasobem. Ale czy w takim kontekście potrzebny jest rozrzutnik obornika?

Małe gospodarstwo – specyfika

Małe gospodarstwa charakteryzują się ograniczoną powierzchnią upraw i zwierząt. Tak naprawdę nie istnieje jasna definicja małego gospodarstwa. W 2017 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w interpelacji z dnia 4 września 2017 roku numer 15008, podał, że powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie powinna wynosić co najmniej 1 ha lub 1 ha nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji rolnej. Z tego powodu ilość wytwarzanego obornika jest proporcjonalnie mniejsza w porównaniu do większych gospodarstw. Zadaniem rolnika jest optymalne wykorzystanie tego zasobu.

Rola rozrzutnika obornika

Rozrzutnik obornika to maszyna stworzona do efektywnego rozprowadzania obornika na polach. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie wartości nawozowej obornika, poprawiając jednocześnie jakość gleby i wspierając rozwój roślin.

Argumenty za i przeciw

Małe gospodarstwo, mimo ograniczonej skali działania, może czerpać znaczące korzyści z posiadania rozrzutnika obornika. Oto kilka kluczowych argumentów przemawiających za posiadaniem takiej maszyny:

  • Ekonomiczna wydajność – Choć początkowa inwestycja w zakup rozrzutnika może wydawać się duża, w dłuższej perspektywie taka decyzja może być opłacalna. Dzięki mechanizacji procesu rozprowadzania obornika, rolnik jest w stanie zaoszczędzić na siłach roboczych, a także skrócić czas potrzebny na nawożenie pól. Ponadto, równomierne rozprowadzenie obornika może przyczynić się do lepszych plonów, co w efekcie przekłada się na wyższe dochody.
  • Równomierne rozprowadzenie – Ręczne rozprowadzanie obornika, zwłaszcza na nierównych lub trudno dostępnych powierzchniach, może być wyzwaniem. Rozrzutnik gwarantuje jednorodne pokrycie pola, co zapewnia lepsze warunki dla wzrostu roślin. Jednorodne nawożenie zapobiega również marnotrawstwu obornika i pozwala na maksymalne wykorzystanie jego wartości nawozowej.
  • Równomierny rozrzut nawozu zapewniają modele LEO firmy Roltrans, które precyzyjnie rozrzucają obornik na szerokość skrzyni ładunkowej. Dodatkowo 4-tonowy N150/2 LEO jest osadzony na jednej osi, co znacznie ułatwia manewrowanie maszyną na niewielkim polu uprawnym.
  • Oszczędność czasu – W małych gospodarstwach, gdzie często brakuje rąk do pracy, każda oszczędność czasu jest na wagę złota. Korzystanie z rozrzutnika obornika znacząco przyspiesza proces nawożenia, co pozwala rolnikowi skupić się na innych ważnych zadaniach w gospodarstwie.
  • Wsparcie dla zdrowia gleby – Regularne i odpowiednie nawożenie obornikiem wpływa korzystnie na strukturę i zdrowie gleby. Rozrzutnik pozwala na precyzyjne dostarczenie obornika tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, wspierając zdrową mikroflorę gleby i przyczyniając się do lepszego wzrostu roślin.
  • Innowacyjność i modernizacja – Posiadanie nowoczesnych narzędzi, takich jak rozrzutnik obornika, podnosi prestiż gospodarstwa i pokazuje, że rolnik jest otwarty na nowe technologie i rozwiązania. Może to również zachęcić do dalszych inwestycji i modernizacji innych aspektów gospodarstwa.

Jednocześnie warto rozważyć kilka argumentów przeciw:

  • Wysokie koszty zakupu – dla małego gospodarstwa, inwestycja w rozrzutnik może być znaczącym obciążeniem budżetu.
  • Przechowywanie maszyny – ograniczona przestrzeń może utrudniać przechowywanie dodatkowych maszyn.
  • Alternatywne metody nawożenia – w małych gospodarstwach możliwe jest ręczne rozprowadzenie obornika lub korzystanie z usług firm specjalizujących się w tego typu pracach.

Małe gospodarstwo a rozrzutnik – czy warto? 

Decyzja o zakupie rozrzutnika obornika dla małego gospodarstwa zależy od wielu czynników, w tym od indywidualnych potrzeb, planów rozwoju czy budżetu. Kluczowe jest dokładne rozważenie wszystkich za i przeciw oraz dostosowanie wyboru do specyfiki własnego gospodarstwa.

W świetle powyższych argumentów, choć rozrzutnik obornika może wydawać się luksusem dla małego gospodarstwa, jego korzyści mogą przewyższać początkowe koszty zakupu, przynosząc wymierne korzyści w dłuższej perspektywie.

Menu

Zbyszek: +48 600 884 440
Łukasz: +48 602 779 488

e-mail: roltrans@roltrans.eu
www: www.roltrans.eu